Đệm chống va

Tâm Thiên Phú là nhà sản xuất, nhà cung cấp cao su kỹ thuật trong lĩnh vực ngành tàu biển nhà xưởng như : đệm chống va, đệm chống va hình trụ, đệm chống va lamda, đệm chống va nhà xưởng, đệm chống va tàu. Nhận gia công ép và đùn cao su theo yêu cầu kỹ thuật.  Với phương châm làm việc: Đảm bảo trong sản xuất - Uy tín trong kinh doanh - Đúng hẹn trong giao hàng - Chuyên nghiệp trong dịch vụ.