Ron cao su chặn cửa

Ron cao su chặn cửa là loại ron được công ty tnhh sản xuất tâm thiên phú sản xuất được dùng để chặn các loại cửa theo yêu cầu của khách hàng, yêu hàng yêu cầu thê nào thì công ty chúng tôi làm đúng như thế đó, tâm thiên phú chuyên sản xuất theo yêu cầu của quý công ty.